top of page

Proje ve Yapım Aşamaları Nedir?

İnşaat projelendirme süreçlerinden uygulamaya kadar geniş bir çerçevede faaliyet gösterir. Bu aşamaların hepsi ayrı uzmanlıklar getirebilir.


İmar Durumu Uygunluk Kontrolü

Belgelendirme Aşamaları Yapının bağlı olduğu belediye nezdinde rölövelerin alınması. Parsellere ayırma (İfraz), parsel birleştirme (Tevhid) işlemleri ve zemin durumunu gösteren jeolojik raporun hazırlanması.

Projelendirme ve Tasarım Süreçleri

  • Mimar sorumluluğunda Mimari proje

  • İnşaat Mühendisi sorumluluğunda statik & betonarme hesapları

  • Makine Mühendisi sorumluluğunda Mekanik Tesisat, Isı Yalıtım, Doğalgaz, Asansör projeleri

  • Elektrik Mühendisi sorumluluğunda Elektrik tesisat Projesi

  • Harita Mühendisi sorumluluğunda harita aplikasyon, rölöve ve harita Projelendirme

  • Mimar ve İç Mimar sorumluluğunda İç Mimari Proje

  • Peyzaj Mimari sorumluluğunda Peyzaj Projesi

  • Projenin yetkinliğine göre projeler artıp azalabilmektedir.

Yapı Ruhsatı Alınması


İnşaat Uygulaması


İskan Aşaması

Comments


bottom of page