top of page

Marka Hikayesi


Marka hikayesi müşterilerinizin markayı tanıdıktan sonra ilgileneceği, sahipleneceği, parçası olmaktan gurur duyacağı bir öyküdür. Sıradan işlevsel bir ürün ile önemsenen değerli bir ürün arasındaki farkı yarat

arak müşteri ile anlamlı bir ilişki kurar. Marka sadakati kazanmak için değerlerinizle bağdaşan, sizi anlatan, müşteri ile bağ kuran bir hikayeye ihtiyacınız var.

Sizin de hikayeniz başlangıçta dikkatle oluşturulmalı, daha sonra her adımda bu doğrultuda hareket etmelisiniz. Bu açıdan, hikayenizin markanız için bir rota olduğunu söyleyebiliriz. Ürününüz bu hikayenin yalnızca bir parçasıdır. viral reklam kapısını genişleten bir pazarlama enstrümanıdır.

Günümüz reklam sektörü artık hikayeleri satıyor. En bilinen örneği ile Coca Cola gazlı içecek değil mutluluk pazarlar. Starbucks ise kahveyi değil bir yaşam tarzını. Her sabah sizi birkaç kilometre öteye götüren eşsiz bir kahve değil, rahat olduğunuz aidiyet hissedebileceğiniz bir mekan sunması, eviniz gibi sahiplenmenizdir. Her siparişte adınızı sorup elleriyle yazmaları bu hikayenin sadece bir yansıması.

Comments


bottom of page